VISIE OP LEREN

DE VERANDERENDE WERELD

VISIE OP LEREN
VERANDERENDE WERELD EN DE ARBEIDSMARKT

In de afgelopen 30 jaar is de maatschappij ingrijpend veranderd. Een van de opvallendste veranderingen is zonder twijfel de snelle ontwikkeling op technologisch gebied. De introductie van de computer, internet en de mobiele telefoon heeft een enorme impact gehad op onze manier van leven en communiceren. De snelle ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de maatschappij kennisintensiever wordt en tegelijkertijd raakt diezelfde kennis ook snel verouderd. Mensen kunnen niet hun hele werkende leven voort met de competenties die zij in hun opleiding hebben opgedaan. De huidige arbeidsmarkt vraagt van werknemers dat zij in elk geval hun gehele werkende leven lang leren.

VERANDERENDE LERENDE

De technologische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de lerende tegenwoordig veel meer bronnen tot zijn beschikking heeft dan voorheen. De mondelinge overdracht via de ‘opleider’ is niet meer voldoende. De lerende van tegenwoordig blogt, surft, mailt, zapt, sms’t, instagramt en chat en is steeds beter in staat om die enorme informatiestroom op te nemen, te filteren, te ordenen en te hergebruiken. Bij alles wat hij tegenkomt stelt hij zichzelf de vraag: “Wat heb ik hieraan?” De lerende is dus zelfbewuster waar het zijn eigen leren betreft en claimt meer en meer zijn eigen verantwoordelijkheid.

 
 
 
ONGEMOTIVEERDE MENSEN BESTAAN NIET

Waar corporate learning net als het traditionele opleiden decennia lang werd gekenmerkt door een aanbodgestuurde benadering, zijn ze in de afgelopen jaren steeds meer vraaggestuurd ingericht. De lerende wil en moet betrokken worden bij zijn eigen leerproces. Hij is namelijk steeds beter in staat om zelf zijn leerdoelen op te stellen en ook zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor de realisatie ervan. De lerende heeft meer inzicht ontwikkeld in zijn eigen leerproces en is ook in staat dat te monitoren (leren leren). Leersituaties moeten zo realistische mogelijke situaties zijn om de transfer van de leersituatie naar de werksituatie te optimaliseren.

EISEN AAN OPLEIDINGSKUNDIGEN VAN JEANNE BAKKER

Waar de opleider vroeger de primaire kennisbron was, belast met het overdragen van die kennis op de cursisten, is BRAIN BAKERY in het nieuwe leren een leerprocesbegeleider. Wij dienen het leerproces in gang zetten, te stimuleren en waar nodig te sturen. Daarnaast hebben onze trainers en facilitators een belangrijke rol als uitdager, inspirator en motivator. Natuurlijk vormen wij nog altijd een belangrijke kennisbron, maar wel naast de toenemende hoeveelheid bronnen die de lerenden al tot hun beschikking hebben. Samen met de betrokkenen bij het leervraagstuk creëren wij activerende programma’s en uitdagende leeractiviteiten. Hierdoor weten wij telkens opnieuw een bovengemiddeld leerrendement te realiseren.

Vul hieronder je gegevens in om je op te geven voor de BRAIN BAKERY Brainsnacks

Bedankt voor je aanvraag!
Voornaam:
Achternaam:
Email:
Ja, ik wil mij inschrijven voor de BRAIN BAKERY Brainsnacks.
VERSTUUR

GRATIS PDF DOWNLOADEN

Vul hieronder je gegevens in en klik op 'Verstuur'.
Je ontvangt een download link in je mailbox. Heb je je ook opgegeven voor de nieuwsbrief? Dan ontvang je ook een mailtje met een link om je aanmelding te bevestigen.
Voornaam:
Achternaam:
Email:
Ja, ik wil mij inschrijven voor de BRAIN BAKERY Brainsnacks.
VERSTUUR

BESTELLEN

Wilt je boeken bestellen? Vul dan hieronder je gegevens in en klik op "verstuur".
Bedankt voor je bestelling! Heb je je ook opgegeven voor de nieuwsbrief? Dan ontvang je daar een mailtje voor met een link om je aanmelding te bevestigen.

(Voor deze bestelling ontvang je geen bevestiging per e-mail)
Publicaties:
  • Omgaan met Draken
  • Alles is niets
Voornaam:
Achternaam:
Email:
Naam organisatie:
Straat:
Postcode/plaats:
Ja, ik wil mij inschrijven voor de BRAIN BAKERY Brainsnacks.
Factuurwijze:
  • Per e-mail
  • Per post
VERSTUUR