Podcast
Blog
Opleidingskunde

De onwaarschijnlijke relatie tussen evaluatie en leeropbrengst

De podcast begint met een prikkelende vergelijking: stel je voor dat een arts wordt beoordeeld op hoe lekker ze ruikt in plaats van haar medische vaardigheden, of een kapper op zijn grappen in plaats van het kapsel dat hij knipt. Klinkt onlogisch, toch? Dat is precies wat vaak gebeurt in trainingsevaluaties – we beoordelen trainers op basis van hoe aangenaam de training was, niet op het leerrendement.

Dit voorbeeld komt uit het Linkedin Artikel dat je hier vindt.
Gemaakt door Ilona Boomsma en Guus van Deelen met een kleine bijdrage van mij.

De Misleiding van de 'Acht'
Veel trainers krijgen vaak hoge scores, zoals een 'acht', maar wat zegt dit nu echt? Een hoge score kan net zo goed een laag leerrendement betekenen, en omgekeerd. Het punt is: er is geen duidelijk verband tussen hoe leuk een training is en hoeveel er daadwerkelijk geleerd wordt.

Onderzoek wijst uit: Geen Verband
Uit onderzoek blijkt dat er geen verband is tussen de evaluaties direct na een training en de daadwerkelijke leeropbrengst. Dit is een eye-opener en roept de vraag op of onze huidige evaluatiemethodes wel effectief zijn.

De Invloed van Bias
Interessant is ook dat factoren als geslacht, etniciteit, en andere persoonlijke kenmerken van trainers invloed hebben op de beoordelingen. Bijvoorbeeld, witte mannen krijgen vaak hogere scores dan anderen. Dit roept ethische vragen op over de eerlijkheid van deze evaluatiemethodes.

Tips voor Effectievere Evaluaties

Check eerst de tips van Kanin de Galan hier

- Focus op leerrendement en leeropbrengst, niet alleen op de sfeer en 'leukheid' van de training.
- Gebruik een uitgebreidere schaal voor beoordelingen, zoals een tienpuntsschaal, om meer nuance aan te brengen.
- Neem individuele kritiek serieus; één klacht kan een indicatie zijn van een breder probleem.
- Wees voorzichtig met het niet-anoniem evalueren; dit kan de eerlijkheid van feedback beïnvloeden.
- Gebruik evaluaties niet als enige maatstaf voor de kwaliteit van een trainer.

Conclusie
Kortom, in deze podcastaflevering roepen Jan-Peter en ik  op tot een heroverweging van hoe we trainingen evalueren. Het gaat niet alleen om hoe aangenaam de training was, maar vooral om wat er daadwerkelijk geleerd is. Laten we kritisch blijven kijken naar onze evaluatiemethodes en altijd streven naar verbetering en eerlijkheid in onze benadering van L&D.

Heb je nog meer specifieke vragen over deze aflevering of wil je dieper ingaan op bepaalde aspecten? Laat het me gerust weten!
Jeanne

Podcast
Blog
Opleidingskunde

#

176

De onwaarschijnlijke relatie tussen evaluatie en leeropbrengst

16/3/2024
24 min